Bericht van staff.
Als je een Ipohe of Ipod Dan hebben we een hulpline op berichten dan moet je bij je contacten Deze email in typen. [email protected] dan kan je vragen stelen en binnen paar sec of min heb je antwoord S'avond na 18.00 uur reageer de Hulpline niet meer!!! 
Groetjes de Team van spion sbo de branding
Bericht van Admin 


Heey mensen We hebben een nieuwe staff lid bij 
De naam is Max Hij heeft nog geen prive mail Voor vragen, Hij heeft zig nog niet bewezen dat hij er 1 mag.

Met vriendelijk groet. De team van spion sbo de branding 

De sollicitatie is open!!

Je kan solliciteren op de mail aders: [email protected]

Hier is de link 

Bericht van staff


Beste mensen.

De eigenaar had beloofd dat 20-2-2014 de krant moest klaar zijn maar helaas het is hem niet gelukt sorry mensen


Bericht van Staff 

;(


Wat voor rang, eisen en wat moet in je sollicitatie brief staan!!

De rangen.

- Administrator ( staff) 

- Moderator 

- Member  ( eXpress ) 

- lite Member ( leerling ) 


Wat moet er in staan?


- Je echte naam 

- Je Gebruikennaam of Email 

- Je leeftijd ( boven de 13 ) 

- Ben je goed in die rang 


Eisen 


- Je moet de regels uit je hoofd weten 

- vragen als je iets wilt veranderen 

- doe je dat niet dan woord je ontslagen voor die rang of je gaat een rang lager 

- kan je goed met anderen mensen om gaan 

- moet de website Sbo de branding ( op google kan je in typen SBO de branding spijkenisse en dan gaat die naar de website ) je komt regel matig in het nieuws 

- je woord door de eigenaar ge interviewt regel matigPINGPONG NIEUWS

 

we hadden van maandag t/m vrijdag wedstrijden en er deden veel mensen mee

jamiro uit eindgroep 2 heeft de pingpong wedstrijd gewonnen

Sinterklaas komt bijna op school


Hoe zal sinterklaas dit jaar op school kommen ik weet niet....
wat krijgen de kleinen kinderen van sinterklaas wat krijgen de groten kinderen sinterklaas zal de baart van sinterklaas groter zijn ik weet dat niet???

wat gaan we met sinterklaas feest op school doen??? zal de nieuwe piet er bij zijn??? Talentenshow

Wat een gezellig dag hebben we maandag gehad. Maarliefst 9 kinderen hadden zich aangemeld om hun act in de klas op te voeren.  Meester Sean was gekomen, om de rol als hoofdjurylid uit te voeren. Er was drinken, er was chips (met dank aan Valerie), er was gezelligheid.

Djamel en Dimitris begonnen met moppen vertellen terwijl ze ook aan het pingpongen waren. Erg leuke moppen hadden ze. Chainey had een bijzonder goocheltruc met een kopje. Mitchell liet zien hoe behendig hij was met een tennisracket. Valerie en Talitha deden een dans. Die dans hadden zij ook zelf bedacht. Youssouf deed een komische act, waarbij hij de meest vreemde dingen met zijn armen deed. Tyrese ging hooghouden met een pingpongballetje. En Keith... die had een weergaloze goochelact.

Ndat iedereen zijn nummers 1,2 en 3 had genoteerd is meester Sean de stemmen gaan tellen. Keith was de winnaar van de klas. En niet alleen de winnnaar van de klas. Vandaag was de talentenshow. Drie keer raden wie er met de hoofdprijs vandoor gegaan is.....


Psycholoog

Psycholoog (Mariƫtte de Vries):

Aanwezig: Dinsdag en vrijdag

Wat doet de psycholoog/orthopedagoog die aan De Branding verbonden is?

Kinderen die naar het SBO verwezen worden, hebben al een heel traject van zorg en begeleiding achter de rug. Voordat ze dan op De Branding terecht kunnen, moet er soms een intelligentieonderzoek plaatsvinden. Dat wordt afgenomen en uitgewerkt door de psycholoog. Met een intelligentieonderzoek proberen we duidelijk te krijgen wat we op het gebied van het schoolse leren van een leerling kunnen verwachten.

Wanneer een kind eenmaal leerling van De Branding is, kan het zijn dat het leerproces toch nog meer onderzocht moet worden, omdat het stagneert door een achterblijvende intellectuele ontwikkeling of emotionele problemen, of problemen in de persoonlijkheidsontwikkeling. In zorgteam en leerlingbespreking maakt de psycholoog deel uit van het begeleidingsteam, waarin eerst geprobeerd wordt met adviezen aan leerkracht en ouders de ontwikkeling weer positief te stimuleren. Is er meer informatie nodig om helder te krijgen wat er aan de hand is, dan volgt onderzoek. Dit kan bestaan uit vragenlijsten die aan ouders, kind en leerkracht worden voorgelegd, observaties in de klas en op het plein, gesprekken met ouders, kind en leerkracht. Ook worden soms bij het kind een aantal tests afgenomen. Het geheel aan resultaten moet een beeld opleveren van wat het probleem van het kind is en vooral ook hoe we het kind dan het best kunnen begeleiden.

De psycholoog is verantwoordelijk voor het afgeven van dyslexieverklaringen. Aan het eind van een traject waarin intensieve begeleiding heeft plaatsgevonden op het gebied van het lezen, onderzoekt de psycholoog of er al dan niet sprake is van dyslexie bij een leerling. Als een leerling dyslectisch is, wordt een verklaring afgegeven. Deze verklaring helpt bij het accepteren van de dyslexie, maar geeft ook recht op faciliteiten later in het voortgezet onderwijs.

In groep 8 wordt voor elke leerling een advies gegeven omtrent het type voortgezet onderwijs dat hij/zij kan gaan volgen. Daartoe wordt na de Herfstvakantie een intelligentietest afgenomen. Ook emotionele factoren die een rol bij het leren spelen, worden onderzocht door middel van enkele vragenlijsten. Gedacht moet worden aan factoren als angst om te falen, werkhouding, functioneren in een groep enz. De psycholoog verricht dit onderzoek en werkt het uit.

De resultaten van dit onderzoek gecombineerd met de resultaten van de toetsen op lezen (technisch en begrijpend), rekenen en spelling, en observaties in de klas, leiden tot een advies.


RekenspecialistRekenspecialist (Anja de Jong)

De rekenspecialist op "De Branding" ondersteunt het rekenenproces in de groep.

Op basis van het groepshandelingsplan rekenen kan de rekenspecialist in overleg met de leerkracht

besluiten dat er extra oefening nodig is ter ondersteuning van het rekenen.

Zij coƶrdineert de extra hulp.

Twee keer per jaar wordt het rekenen van alle leerlingen getoetst.

Wanneer de resultaten achterblijven wordt dat besproken met de betrokkenen. Indien nodig

wordt voor extra oefenstof gezorgd om in de rekengroep of tijdens het zelfstandig werken in de stamgroep

mee aan het werk te gaan.

Indien nodig kan de schoolpsychologe onderzoeken of er sprake is van dyscalculie en een

dyscalculieverklaring afgeven.

Indien u vragen heeft over de remedial teaching, kunt u altijd contact opnemen. Ik ben op dinsdag


Baby Laugh
Baby Laughing Ringtones (Baby Ringtones Single)
-0:29


Met deze website willen wij u graag informeren over onze school, SBO De Branding.

U kunt informatie vinden over onze visie en uitgangspunten, maar ook kunt u zich op de hoogte stellen van alle praktische en dagelijkse zaken. 

Deze site is bedoeld voor zowel ouders van onze huidige leerlingen als ouders die binnen de regio op zoek zijn naar een speciale basisschool.

We hopen dat de informatie van deze website u een goed beeld geeft van de Branding.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de directie van de school:

Directeur: Mw M.R.B. Twilt


VOORLEES WEDSTRIJD SBO DE BRANDING 

Ik zoek nog mensen die ook op SBO de branding zitten om ook te zorgen dat alle groepen op kunnen nemen wat de leraren zeggen maar ze mogen er niet achter kommen wand dan mag ik je ontslaan maar dat wil ik niet dus zorg er voor dat de leraren er niet achter kommen 

 
 
je bericht is bij de eigenaar en de helper gekomen :-)
Oops. An error occurred.
Click here to try again.
anne frankstraat 26 spijkenisse